Home

Vill du bli en bra digital beställare?

LLKAB är ett företag som arbetar med ledning, styrning och kravställning av uppdrag. LLKAB har kunskap och erfarenhet att genomföra projektledning, ledning av verksamheter, förstudier, verksamhetsanalyser och kravställning på digitala tjänster. LLKAB har mer än 23 års erfarenhet inom dessa områden och har ett flertal referenser inom både stora som små uppdrag och organisationer.

Ett tydligt, enkelt och sunt ledarskap är företagets ledord som genomsyrar alla de uppdrag som LLKAB genomför.

LLKAB är även en partner som kan hjälpa er att utveckla era digitala tjänster genom att hjälpa er vara en bra digital beställare samt genom sitt nätverk även förmedla hela åtaganden om detta behov finns.

Erfarenhet

LLKAB har arbetat i både stora som små uppdrag och företag. Exempel på tidigare lyckade uppdrag är:

  • Product Owner för digitala tjänster som har 30 000+ antal slutanvändare
  • Projektledning – Flertalet större och mindre projekt. Exempel – Migrering av stordator till windowsbaserad plattform. Projektet genomfördes under 18 månader, 21000h, ca 60 projektdeltagare.
  • Produktionsledare för plattform och applikationsdrift. IT-drift dygnet runt för ett affärsområde inom ett stort telekomföretag
  • Teamchef – Chef för en grupp med inriktning mot ledning och styrning
  • Release Train Engineer RTE, Scaled Agile Framework (SAFe)
  • Agil coach – Införande av SAFe. Coach för att införa roller, ansvar och verktyg
  • Utbildare – SPC4 Certifierad utbildare inom SAFe. SAFe Program Consultant
  • Utveckling av den digitala tjänsten gamestats.se enligt LLKAB:s affärsmodell
  • Utveckling och förvaltning av webtjänster och content.

Kontakta oss!

Tveka inte att kontakta oss via

+46 72 219 24 30