Scaled Agile Framework

Har ni svårt att få ert agila arbetssätt att fungera fullt ut? Detta är ett vanligt problem då det agila arbetssättet oftast börjar växa på teamnivå men när det skall skalas upp stöter man ofta på olika bekymmer.

LL Konsult kan med hjälp av Scaled Agile Framework hjälpa er att hitta lösningarna hur ni skalar upp det agila arbetssättet.

LL Konsult har erfarenhet av att leda förändringsarbete och ramverket som vi baserar arbetet på är Scaled Agile Framework (SAFe). Detta är ett ramverk med som beskriver hur företag och organisationer kan skala upp det agila arbetet så att det genomsyrar hela organisationen.

SAFe täcker behovet på alla nivåer. Att använda Essential SAFe i det mindre företaget som växer till att implementera SAFe fullt ut i en stor organisation. SAFe arbetar inom Team, Program och Portföljnivå och det agila förhållningssättet etableras med hjälp av verktyg och arbetssätt på alla nivåer.

Erfarenheten att transformera en organisation till detta arbetssätt är ofta en utmaning. Men med Scaled Agile Framework som guide finns alla förutsättningar att lyckas.

LL Konsult AB erbjuder hjälp inom arbetet med er strategi i området samt operativ ledning i ert omställningsarbete. LL Konsult AB är utbildad och certifierad SAFe Program Consultant 5.0 vilket innebär att LL Konsult även kan hjälpa er med nödvändiga utbildningar i området.