Erfarenhet

Exempel på erfarenhet som LL Konsult AB har:

  • Projektledning – Flertalet större och mindre projekt. Exempel – Migrering av stordator till windowsbaserad plattform. Projektet genomfördes under 18 månader, 21000h, ca 60 projektdeltagare.
  • Produktionsledare för plattform och applikationsdrift. IT-drift dygnet runt för ett affärsområde inom ett stort telekomföretag
  • Teamchef – Chef för en grupp med inriktning mot ledning och styrning
  • Release Train Engineer RTE, Scaled Agile Framework (SAFe)
  • Agil coach – Införande av SAFe. Coach för att införa roller, ansvar och verktyg
  • Utbildare – SPC4 Certifierad utbildare inom SAFe. SAFe Program Consultant
  • Utveckling av den digitala tjänsten gamestats.se enligt LLKAB:s affärsmodell
  • Utveckling och förvaltning av webtjänster och content.